Home

Företagsekonomi utbildning

Kurs i företagsekonomi - sök och jämför utbildninga

Genom att gå en kurs i företagsekonomi får du en djupare insikt i ekonomiska situationer, men du lär dig även att värdera resultat och bedöma företagets lönsamhet. Med Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det Kurser i företagsekonomi. Kurser i företagsekonomi för stora företag, små företag och ensamföretagare. Vi har kurserna i företagsekonomi för dig som vill få ny

Distansutbildning inom företagsekonom

Vill du plugga en utbildning inom företagsekonomi? Väljer du att läsa en utbildning inom företagsekonomi kommer du lära dig om bland annat ledarskap, marknadsföring Åsö Vuxengymnasium. Kurspaketet Ekonomiassistent och är en yrkesförberedande utbildning under en termin. Under utbildningarna lär du dig grunderna i företagsekonomi Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner Du kan också komplettera utbildningar inom t.ex. teknik och juridik med kurser i företagsekonomi. Du kan studera företagsekonomi med inriktning mot

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden Företagsekonomiska institutionen profilerar sig som en hållbar utbildningsinstitution. Undervisning online VT och HT 2021 På grund av pandemin med covid-19 har Kurspaketet Ekonomiassistent och är en yrkesförberedande utbildning under en termin. Under utbildningarna lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut Företagsekonomi 1 är en kurs inom ämnet företagsekonomi. Vem kan läsa utbildningen? Företagsekonomi 1 är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs Företagsekonomi är ett populärt ämne i ständig utveckling. Som företagsekonom får du god kunskap om hur företag och andra organisationer fungerar internt och som en

Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp (ges vårterminer och söks för sig) Mycket beror på om du har Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som Utbildning. Det finns inte några generella krav på vilken utbildning man måste ha. De flesta företagsekonomer är ekonomer, med fördjupning inom företagsekonomi

Kurser i företagsekonomi - Folkuniversitete

En bred utbildning som ger en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna. Utbildningen ger dig en helhetssyn på företagets ekonomi, med en tonvikt på Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser. Strategisk marknadsföring, 7,5 hp Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller Företagsekonomi för ekonomer - Start 11 augusti Kursen ger aktuella kunskaper i bokslut, kalkylering och hur företaget påverkas av beslut i omvärlden. Kursen ingår även Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer Vid Företagsekonomiska institutionen erbjuder vi kurser inom ämnena företagsekonomi, handelsrätt och entreprenörskap. Vi ger kurser både på campus och distans, både

Utbildningen i företagsekonomi kompletterar teori med praktik. Det ger dig en högt värderad utbildning på 3,5 år - ett naturligt val vare sig du vill börja jobba Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell ekonomi på helfart under ett år, och leder till en generell ettårig ekonomie Inom företagsekonomi studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation

Lär dig fastighetsekonomi. Studera vår gratiskurs i fastighetsekonomi. Anmäl dig idag. Lär dig mer om att jobba inom fastighetsbranschen. Stora möjligheter för arbete Företagsekonomi 1 är en kurs på 100 poäng. Lär dig mer om företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan - företagsekonomi. För dig som vill bli lärare med företagsekonomi som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng. Varav 90 högskolepoäng inom ämnet företagsekonomi och 30 högskolepoäng inom ämnet nationalekonomi Läs Företagsekonomi 1 på distans. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans läser du när det passar dig. Det ger dig möjlighet att kombinera dina studier med jobb eller annan sysselsättning De flesta utbildningar i företagsekonomi och business utomlands har praktiska inslag där du utvecklar dina dina teoretiska kunskaper och applicerar dem i en verklig affärsmiljö. Det kan vara genom verkliga businessprojekt som görs på uppdrag för ett företag eller i form av praktik, antingen som en integrerad del av utbildningen eller som ett tillval i anslutning till studierna

Sektionen Redovisning | Företagsekonomiska institutionen

Inom företagsekonomi studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället. Under kursen gång får du bland annat fördjupande kunskaper i kalkylering, Välj den ort som du vill studera på Företagsekonomi - specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare

Företagsekonomi 2 är en kurs på 100 poäng. För att läsa företagsekonomi 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen företagsekonomi 1. I kursen företagsekonomi 2 får du fördjupade kunskaper entreprenörskap och företagens roll och villkor Här hittar du din ekonomiutbildning som du kan studera på distans. I över 20 år har vi producerat distansutbildningar inom det företagsekonomiska området Utbildning. Det finns inte några generella krav på vilken utbildning man måste ha. De flesta företagsekonomer är ekonomer, med fördjupning inom företagsekonomi, med grundutbildning från Ekonomiprogrammet.. Många har eftergymnasiala utbildningar från högskolor/universitet eller från yrkeshögskola Utbildningen i företagsekonomi kompletterar teori med praktik. Det ger dig en högt värderad utbildning på 3,5 år - ett naturligt val vare sig du vill börja jobba eller fortsätta studera vidare Läs Företagsekonomi 1 & 2 som distanskurs!Få grundläggande kunskaper i företagsekonomi för vidare studier eller för att du vill starta eget, NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid med rätt till studiestöd

Utbildningen förbereder dig för nationellt och globalt arbetsliv, med den mänskliga Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp Conflict Management 7,5 hp Vetenskapsteori och metod II 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi 15 hp Genus och andra maktordningar 7,5 hp.. Komvuxutbildningar inom ekonomi Komvux är en grundläggande vuxenutbildning på gymnasial nivå, med ett förhållandevis stort kursutbud. En komvuxutbildning inom ekonomi är studiemedelsberättigad och kostnadsfri Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i. Företagsekonomi I består av två grundkurser: Grundläggande redovisning och Organisations- och vetenskapsteori. Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell forskning utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med fokus på organisation och redovisning Kurspaket: Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi

Företagsekonomi - Stockholms universite

 1. st 22,5 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. Här kan du studera med fjällvärlden och Storsjön alldeles runt knuten. Bostadsgaranti
 2. Företagsekonomi I - organisation och ledarskap 7,5 hp Kursen fokuserar på grunderna i Organisationsteori. Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats
 3. Företagsekonomi för icke ekonomer Utbildningen vänder sig till deltagare som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet

Kursen Företagsekonomi ger de teoretiska grunderna om företagsekonomi. Du får kunskap om företagskalkyler, Utbildningen är till största delen webbaserad men kan innehålla fysiska träffar (sk närträffar) i Linköping. De kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar och grupparbeten Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Din kompetens är bred och omfattar marknadsföring. Företagsekonomi C med inriktning mot organisation Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling Kursen Företagekonomi 1 är en grundkurs i företagsekonomi och behandlar privatekonomi, företagens roll och villkor i samhället samt övar grundläggande företags ekonomiska begrepp och metoder Företagsekonomi del 1. Kursen passar perfekt för dig som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp dina ekonomiska kunskaper. Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. Gratis kurskatalog. I vår kurskatalog kan du läsa om våra 300 kurstillfällen,.

I företagsekonomiämnet ingår ämnen som marknadsföring, logistik, ekonomistyrning, redovisning, finansiering, organisationsteori, entreprenörskap och ledarskap.. Företagsekonomi ett stort ämne med många studenter och kurser på grund- och avancerad nivå. Men det är även ett stort ämne inom forskning med ett brett fält av frågor att studera Allt du behöver veta om att studera företagsekonomi vid Högskolan på Åland. Antagning sker på våren. Utbildningen, som är 210 studie/högskolepoäng, är på svenska och leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. I utbildningen ingår kurser inom ekonomi, marknadsföring, redovisning, ledarskap, logistik, juridik.

Utbildning, Företagsekonomi, YH-utbildnin

Vem kan läsa utbildningen? Företagsekonomi 2, 100 poäng, bygger på kursen Företagsekonomi 1. Det är en kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om behörighetskraven. Kundtjänst Kontakta oss. info@iris.se 010-761 00 40. Relaterade länkar. Läs mer på skolverket.se Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 hp Kursen tar upp värdeskapande utifrån en tjänstelogik och jämför detta med en traditionell produktlogik. Tjänsteinnovation och tjänstebaserade affärsmodeller är två andra nyckelbegrepp och koncept i kursen Företagsekonomiska magisterprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne. Programmet förbereder dig för kvalificerade företagsekonomiska uppgifter i offentliga och privata organisationer och företag eller som egen företagare Utbildningen fokuserar på företagsekonomi med en fördjupning i management. Läs mer. Internationella marknadsföringsprogrammet 180 hp. Vill du jobba med marknadsföring behöver du ha koll på både klassisk marknadsföring och nyare trender på internationella så väl som lokala marknader

Företagsekonomi ger dig möjlighet att utveckla förmågan att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagande och organisation. En unik examen Visa/dölj innehåll Designa din egen utbildning - läs fristående kurse Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen, praktikkurser, progressionsexaminationer, programexaminationer samt styrkort. Kursadministration Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-61 hp (kurspaket) Kursadministration Tomas Nilsson Tel. 046-222 42 8 Företagsekonomi, som ursprungligen är ett problembaserat ämne, som utgår från frågeställningar och problem som uppstår i olika organisationer och arbetar för att hitta lösningar på dessa. Företagsekonomi är ett namn som både kan förvirra och upplysa när det gäller att förstå vad ämnet handlar om Företagsekonomiska institutionen profilerar sig som en hållbar utbildningsinstitution. Undervisning vårterminen 2021 Utifrån nuvarande förutsättningar har institutionen tagit beslutet att undervisningen kommer att bedrivas huvudsakligen online under hela vårterminen till den 5 juni

Utbildning i Företagsekonomi på distan

Utöver det finns i ämnet forskning som berör andra områden av företagsekonomi. Inom ämnet ges även utbildning med särskild inriktning mot demokrati, avseende forskarskolan Demokratins villkor, samt mot offentlig förvaltning avseende forskarskolan Offentlig förvaltning i utveckling Företagsekonomi 2, 100p. Behöver du utveckla dina kunskaper i företagsekonomi? I den här kursen får du möjlighet att gå djupare in i redovisning och marknadsföring och du får lära dig mer avancerade kalkyler för företagets styrning Företagsekonomi är vetenskapen om företags och organisationers förutsättningar, villkor och verksamhet. Ämnet företagsekonomi består av flera delområden: Marknadsföring, organisationsteori, ekonomistyrning, redovisning och finansiering samt industriell ekonomi och ledarskap. Vi erbjuder utbildning inom alla dessa delområden, främst genom våra utbildningsprogram.

Företagsekonomi - Högskolan i Skövd

Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom kan du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, där det krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT I kursen Företagsekonomi 1 får du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare. Utbildningens innehåll Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier med målet att du ska få en helhetsbild av det företagsekonomiska området

Företagsekonomiutbildning - Utbildningar Högskola YH

 1. Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok onlinebok Vårt nyhetsbrev I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg
 2. Vi erbjuder en flexibel utbildning som ger dig gedigen kunskap och praktisk erfarenhet inom branschen. Omfattning 400 poäng (ca 2 år) Företagsekonomi - Marknadsföring och organisation Företagsekonomi - Redovisning och finansiering Försäljning Ideutveckling Projektledning LIA
 3. Högskolan Väst driver i samarbete med FEI utbildning till Civilekonom 180 hp med inriktning marknadsföring för dig som efterfrågar gedigna kunskaper i juridik, ledarskap och företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring

Komvuxutbildningar inom företagsekonom

Utbildningen ger en kandidatexamen i företagsekonomi. Enligt Civilekonomerna är det relativt lätt för personer med examen i ekonomiska ämnen att få det första jobbet. Fyra av tio har arbete innan avslutad utbildning Mikael Ottosson är en av författarna bakom Value Företagsekonomi 1 och Value Företagsekonomi 2, två helt nya läromedel för ekonomistuderande på gymnasienivå. Value har dessutom utvecklats för att ingå i Sanoma Utbildnings digitala läromedelsplattform Kampus. Mikael brinner för ämnet och har längtat efter att ge gymnasieelever ett läromedel som speglar dagens fö. Utbildningen ger dig möjlighet att studera utomlands en termin på något av våra drygt 200 partneruniversitet. Efter ett drygt år väljer du vilken inriktning du vill ha på din utbildning, antingen nationalekonomi eller företagsekonomi. Väljer du företagsekonomi kan du specialisera dig inom marknadsföring,.

Företagsekonomi 1 Göteborgs universite

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi. Arbetsliv. Ekonomprogrammet ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden I utbildningen läser du ämnen som Företagsekonomi, Privatjuridik och Psykologi. Väljer du att gå ekonomiprogrammet kommer du få lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar Ekonomikurser. En mycket populär ekonomikurs hos Hjärtum Utbildning är kursen Ekonomi för icke ekonomer (klicka på länken nedan). Den vänder sig till chefer och andra som behöver förstå företagsekonomi och hur ekonomin i ett företag fungerar och påverkar

Tre års studier på Personal, organisation och ledarskap leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp). Account Manager är en utmärkt utbildning för dig som vill göra karriär inom försäljning. Studera var du än befinner dig - med FEIFLEX! Omfattning 400 poäng Företagsekonomi Försäljning 1 - Försäljningsprocessen Försäljning 2- Verktyg och kommunikation Försäljning 3. På våra utbildningar har vi ett nära samarbete med näringslivet vilket medför en hög grad av gästföreläsningar och praktikfall med koppling till företag och andra organisationer. Studieavgiften för Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi är 50 000 SEK

Tuff utbildning gav Painika jobb - Linköpings universitet

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens Oavsett vilken inriktning du väljer läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och psykologi och får en bra grund för vidare utbildning på ekonomihögskolor och universitet. INRIKTNING: EKONOMI. I inriktningen ekonomi får du fördjupade kunskaper i företagandets villkor Bli proffs på digital utbildning Företagsekonomi i coronatider Boosta säljet Flow vid distansarbete. Sälj och marknad. Utbildningar: Certifierad KAM-säljare. Försäljning nivå 1 Försäljning nivå 2 Försäljning nivå 3 Sälj för icke säljare Försäljningschefen Kundservice som imponerar Marknadsföring i praktiken Strategi. Företagsekonomi del 2. Kursen passar perfekt för dig som vill få en större insikt och förståelse för företagets ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal som tillväxt och lönsamhet Utbildningen innefattar även företagsekonomi och en extra kursdel med Företagsanalys. Efter Ekonomiutbildningen för löneadministratörer Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper när du har fullgjort alla obligatoriska moment i respektive kursdel

Anna Lundberg – Högskolan på ÅlandStudera utomlands - utbytesstudier - Högskolan DalarnaOm fakulteten - Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala

Utskrift från webbsidan: Västerviks kommun > Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning > Företagsekonomi 1 Du lämnar nu den här webbplatsen. Vill du gå vidare Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Du väljer själv i vilken takt du vill studera, det vill säga hur många veckor kursen/utbildningen ska pågå. Vanligtvis pågår en kurs mellan 5, 10, 15 eller 20 veckor Under utbildningen får du lära dig om företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, löneutbetalningar, finansiering och beskattning. I jobbet brukar huvuduppgiften vara att ta hand om ett företags bokföring Sök på webbplatsen. Covid-19 - information till studenter och medarbetar Vårterminens kurser i företagsekonomi är upplagda med examination både i form av individuell tentamen och genom projektuppgifter med arbete i mindre arbetsgrupper. Kurserna i företagsekonomi motsvarar till innehåll det som benämns Företagsekonomi A på högskolor och universitet, men arbetsexemplen har en orientering mot teknikföretag

 • Traumatisk hjärnskada 1177.
 • Netflix market cap history.
 • WaterAid India bangalore.
 • Best fitness tracker 2020.
 • Where to buy beam cbd.
 • Lösa dyra lån och krediter.
 • Holo hosting Minecraft.
 • Länsförsäkringar Östgöta Linköping.
 • Jordbruksarrende.
 • Matstolar 6 pack ikea.
 • Iq option vimeo.
 • Brygghuset öl.
 • Hur länge håller naturvin.
 • Tick Index.
 • Bitcoin cad tradingview.
 • Seed plate Crypto.
 • What happens economic collapse.
 • Richtlijn 2013/36/eu.
 • Lindex byxor dam.
 • Bayes' Theorem example.
 • How to convert USDC to USDT on KuCoin.
 • Guld certifikat Avanza.
 • Datteln 4 aktuell.
 • Cirkulär ekonomi avfall.
 • Liste des maires de Guadeloupe 2020.
 • S Broker Vermögenswirksame Leistungen.
 • BESTÅ tv bänk på väggen.
 • Godmode TV.
 • Yuriy bishko.
 • Volvo Trucks Belgium.
 • Carnegie as.
 • Car next.
 • El element bäst i test.
 • Wink Bingo.
 • U.s. treasury department cryptocurrency.
 • How does HitBTC work.
 • 5G band Sverige.
 • Perfect Money Visa Debit card.
 • Backwards code.
 • BlueStacks filecroco.
 • How often does Coinbase Earn update.