Home

Deloitte intranät

Deloitte Sverige Revision, Consulting, Financial

 1. Deloitte Sverige | Revision, Consulting, Financial Advisory, Risk Management & Tax
 2. Please install the latest version of Internet Explorer or Chrome. Proceed to site anyway, with a sub-optimal experienc
 3. Sign in with your email and password. Email *. Password

Login - Deloitte Connec

Sign in to your account DeloitteNet Help. You are about to enter the private network of Deloitte LLP. Unauthorized entry and/or use of this system may subject you to both civil and criminal liability under applicable state and/or federal laws and regulation t t t t t t

Södra Hamngatan 53. Box 33. 401 20 Göteborg. Sverige. Telefon: +46 75 246 43 00. Fax: +46 75 246 43 01. E-post: info.goteborg@deloitte.se Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (DTTL), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global) does not provide services to clients Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL (der også omtales som Deloitte Global) og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL leverer ikke ydelser til kunderne

Login DeloitteDirec

 1. Select the credentials you want to use to logon to this SharePoint site: Select the credentials you want to use to logon to this SharePoint site
 2. .. Version: 19.0.0 (2019-05-17 16:00).UICulture: sv-S
 3. Deloitte Belgium is the Belgian affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. We offer value added services in audit, accounting, tax & legal, consulting and financial advisory services. Deloitte Belgium has more than 3,500 employees in 10 locations across the country, serving national and international companies
 4. g year
Våra kunder – Ways

What would you like to do in SSPR. Unlock my account; Security Recommendations. Use the Pin; Lock the Computer when leaving it unattende Deloitte OnLine Is a client-focused website aimed at enhancing your communication and collaboration with the people of Deloitte. Designed to increase your visibility into how we can best solve your business challenges, Deloitte OnLine enriches the interaction between your team and ours Deloitte LLP is the United Kingdom affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (DTTL). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients

Welcome to the request management system for Deloitte's US Delivery Center (USDC). Before using this system, please validate that you have created a profile in our USDC Dashboard application; if you have not completed this step to create your profile,. Svenska Denna sida kräver JavaScript. För att få full funktionalitet och kunna logga in till SEB behöver du aktivera JavaScript. Här hittar du instruktioner för hur man akt Deloitte har av Jönköpings kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att utföra en granskning av den interna kontrollen inom stadsbyggnadsnämnden. Nämndernas uppdrag är att säkerställa en ändamålsenlig intranät eller motsvarande informationskälla. 1

A top legal practice in Belgium, Deloitte Legal - Lawyers is a full service business law firm, highly recommended by the most authoritative legal guides. Deloitte Legal - Lawyers comprises approximately 140 qualified lawyers, based in Brussels, Antwerp and Kortrijk. Deloitte Legal - Lawyers offers expert advice in the fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT. Deloitte Digital offers services that enable client solutions using digital technologies, including the Web, Mobile, Social Networking, Our Portal capabilities provide intranet and internet solutions focused on content presentment and transaction capabilities for both internal enterprise as well as customer facing purposes. Work you'll do Deloitte Touche Tohmatsu Limited (kallas enbart Deloitte), är ett multinationellt revisions- och konsultnätverk som räknas till big four, tillsammans med konkurrenterna Pwc, EY och KPMG.. Deloitte är världens största lednings- och strategikonsult och revisionsföretag, och enligt marknadsandel, det största företaget i de så kallade Big Four

people.deloitte - DP

Intranät; Kyrkguiden ; Sollentuna kyrka - välkommen tillbaka. Sollentuna kyrka har funnits i mer än 800 år. Under årens lopp har hon regelbundet byggts ut, byggts om och renoverats. Renoveringen som pågått under 2020-2021 är nu klar. Kyrkan har nu åter öppnat - varmt välkommen tillbaka Executive Operational Assistant på Business & Billing Services på Deloitte Sweden Stockholm, Stockholm, Sverige 311 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Deloitte Sweden. Anmäl profilen resebokningar, uppdatering och uppbyggnad av avdelningens intranät i SharePoint, kvalitetssäkring av offerter och avtal. Jag.

DeloitteNet - Splas

Deloitte har mellan september och december 2013 utfört en genomgång av förtroenderisker inom Stockholm Business Region AB Business Regions intranät. Identifierade rutiner bedöms vara ändamålsenligt utformade. 2 Policyarbete Ansvarsfördelning avseende anpassning, implementering oc På kommunens intranät finns visst stöd till cheferna i form av en checklista för rekrytering och olika mallar och guider (intervjuguider, referenstagning, Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multipl

Deloitte i uppdrag att granska arbetsmiljön på fyra skolor i Jönköping. Revisionsfrågor Revisionsfrågan är om arbetet med arbetsmiljön i grundskolorna inom barn-och utbildningsnämnden är effektivt kommuns intranät, finns rutiner, information och regler so Listan på svenska företag och organisationer som är med i Intra2 fylls hela tiden på. I slutet av augusti 2016 var det följande medlemmar

Internetteknik används också i slutna nätverk för att stödja intranät inom en organisation och extranät, som länkar en organisation med sina partners. internet. Internet har ersatt många traditionella former av affärskommunikation, med hjälp av webbplatser eller digitala medier för att distribuera och dela information Deloitte har fått uppdraget av Härryda kommuns förtroendevalda revisorer, att utföra en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och skall se till att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar bl.a. om att i det dagliga arbete Stockholmsföretaget Mira Network och ABB är två nordiska företag vars intranät rankas som två av de bästa i världen. För Mira Network är ett program för innehållshantering inte vinnarknepet Deloitte har 200 000 medarbetare i nätverket alla fast beslutna att bli standard of excellence. Detta dokument innehåller endast allmän information. Varken Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dess medlemsfirmor eller deras närstående företag (gemensamt kallade Deloittes Nätverk) lämnar råd eller tjänster genom denna publicering Ansvarade för verksamhetens interna och externa marknadsföring och kommunikation. Arbetade både strategiskt och operativt med nyhetsbrev, webbplats och intranät, säljmaterial, annonsering, pressmeddelanden m.m. Koordinerade kundevents och konferenser. Utvecklade franchisekonceptet

Utlåtande från Deloitte AB Fullmaktsformulär. 2015. Axfood AB:s årsstämma hölls den 18 mars 2015 i Stockholm. Protokoll från Årsstämma 2015 Presentation Årsstämman 2015 Pressmeddelande Kallelse Valberedningens motiverade yttrande Valberedningen Axfood förslag Styrelsens redovisning inför årsstämman 2015 enligt Svensk kod för. Kommunanställda når informationer om risker och planering via intranät och chefsguiden. Vid en eventuell händelse finns anvisningar i kriskommunikationsplanen för at Learnability - förmåga till lärande är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling. Enligt WEF behöver vi i genomsnitt lägga 4-5 timmar i veckan för att klara de omställningar som digitaliseringen innebär. Det är en stor ökning som ställer krav på ökad lärförmåga hos oss alla © 2017 Deloitte AB Granskningsprojekt revisionsplan 2017 3 Kvalitetsarbetet i skolan Granskning Resultat Riktlinjer/process för kvalitetsarbete En app för medarbetarna har alltså flera fördelar. Här nedan utvecklar vi tre av dem. lite närmare: 1. Tillgänglig. Enligt en artikel på LinkedIn jobbar 80% av den globala arbetskraften inte vid ett skrivbord varje dag. För dig som arbetsgivare innebär detta att en majoritet av dina anställda riskerar att missa viktig information om.

Outlook - Deloitt

Connect employees with familiar video communication and collaboration tools in Workplace from Facebook Deloitte visar på stora förändringar i faktorerna bakom företags konkurrenskraft. Framtagning av kurser minskar till förmån för att bygga in olika former av stöd på intranät och i de system som används, t.ex. korta videoinstruktioner och skärminspelningar Deloitte har över 5 000 konsulter som hjälper företag att få ut mesta möjliga av iOS-plattformen. Deras EnterpriseNext-workshops erbjuder utvärderingar och rekommendationer som kartlägger nya möjligheter för mobilitet. Ta reda på hur Deloitte kan hjälpa ditt företag att bygga appa Agenda 13.00-13.15 Inledning Jennie Knutsson 13.15-13.35 Hur kan ett förbättrat ledningssystem för arbetsmiljö bidra till en förbättrad arbetsmiljö?Mattias Goksör och Camilla Wikström 13.35-14.00 Ny handläggningsordning för att riskbedöma Åsa Björkeström 14:00-14:40 Grupparbete riskbedömning Camilla Wikström och Åsa Björkeström 14.40-14.55 Fik

Enkelt uttryckt omfattas revisorer av visselblåsardirektivet, både i förhållande till det företag där de är anställda och i förhållande till sina klientföretaget. Regeringen betonar att lagen är generell och när lagens objektiva kriterier uppfylls så skyddas man av lagen, även som revisor. Läs mer: Finns behov av riktlinjer. Vi är teknikspecialister och botbyggare. Förändringsförespråkare och cyberguruer. Resultatförbättrare och problemlösare. Datavetare och tillväxthackare. Riskhanterare och förtroendeskapare. Vi representerar 284 000 globala perspektiv och är redo att ta emot ditt. Här på EY bygger du något som varar

Bland utmärkelserna kan nämnas Gasellföretag, Superföretag, AAA samt Deloitte Technology Fast 500. Relaterat material Diakonia valde Meridium som leverantör av ny EPiServer-lösnin kommunledningsgruppen via intranät och mail. Myndigheternas beslut ska följas. Arbetsrätten gäller. Sammanträdesprotokoll BORGHOLM ENERGI AB Sammanträdesdatum oPositivt att Deloitte tittar på processerna Sammanträdesprotokoll BORGHOLM ENERGI AB Sammanträdesdatum 2020-03-25 Paragraf2020-03-25 1 Deloitte en översiktlig granskning av Fabeges hållbarhetsrapporte- löpande och tillgängliggörs för alla medarbetare via Fabeges intranät. På Fabege ska ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskri - dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,. Kommunikationschef. AB Kristianstadsbyggen, ABK. jan 2017-nu4 år 3 månader. Kristianstad, Sverige. Ansvarig för företagets interna och externa kommunikation, marknadsföring, varumärkesarbete, presskontakter och sponsring. Sitter i företagets krisgrupp och i Handelsstaden Kristianstads marknadsgrupp. Är adjungerad i ABK:s styrelse och.

Ett urval av de företag vi hjälpt Patrick Livijn, medgrundare till AdeoCare, är i grunden nationalekonom och har utifrån privata erfarenheter sett omfattande förändringsbehov inom äldreomsorgen. Patrick arbetade tidigare med företagsrådgivning på Deloitte med bolag i utvecklings- och expansionsfaser, bl.a. med Apoteksgruppen i samband avregleringen av Apoteksmarknaden Inkluderande mål ökar medarbetarnas engagemang med 360%. Tänk dig en organisation där alla har glöd i blicken, nära till skratt och fjäderlätta steg. En arbetsplats som osar engagemang, arbetslust och en iver att komma vidare. Varje dag, året runt Lönehantering. Löneprocessen är en viktig del i varje organisation och måste vara tillförlitlig. Samtidigt är den ofta komplicerad och sårbar eftersom den kräver mycket tid, resurser och kompetens. Detta skapar ett behov av hantering som ger kontroll, trygghet och som samtidigt säkerställer kvalitet och effektivitet. Kontakta oss Getty Images Krishantering och återstarten av ekonomin - det säger skatteexperterna 28 oktober, 2020. Efter månader av en pandemi ingen tidigare varit med om har landets skatterådgivare tvingats ställa om och tänka nytt för att hjälpa kunderna på bästa sätt

Våra kontor Deloitte Sverig

Ännu viktigare är att dina kunder känner sig trygga med att det är säkert att göra affärer med dig, eftersom känslig information krypteras och förblir hemlig: certifikat ger hänglås och 99,9 % webbläsarförtroende och är idealiskt för små- och medelstora företag som behöver kryptering av sitt intranät, webbmail eller icke-kritiska webbplatser.PositiveSSL erbjuder DV- och EV. Biogas 2021 - Guldruschen. Konferensen Biogas 2021 - Guldruschen genomfördes den 1-2 mars 2021. (Länkar för att se sändningarna i efterhand finns längre ner under menyerna Guldruschen - dag 1 samt Guldruschen - dag 2.) Under två intensiva dagar berättade vi vad som händer inom biogasområdet och deltagarna fick träffa ledande. Region Kalmar län arbetar för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård. Här kan du följa arbetet

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Eksjö kommun fått uppdraget att genomföra en granskning avseende styrning och ledning kopplad till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisionsfråga Fullgör kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna p Meridium är ett IT-konsultföretag med kärnkompetenser inom systemutveckling, systemintegration, internetteknik och projektledning. Fokus ligger på publiceringsverktyget EpiServer och merparten av kunderna finns inom offentlig sektor. Tillgänglighet och användbarhet är viktigt när de utvecklar publika webbplatser, medborgarportaler, e-tjänster eller intranät. Företaget startades 2002. Hos Apoteksgruppen kan du köpa dina mediciner och andra hudvårdsprodukter för din hälsa och ditt välbefinnande. Vi hjälper till med produkter för resan och produkter för nyfödda små bebisar. Vi har såklart det du behöver till hundar och katter och andra husdjur också. Välkommen in till ditt apotek på nätet eller in i närmaste. Denna presentation baserar sig på de alumnundersökningar som gjordes 2015 och 2020. Enkäten skickades ut till de som påbörjat något av våra masterprogram under åren 2007-2012 samt 2012-2016

Deloitte har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även bistått Fabege i revisionsnära de och tillgängliggörs för alla medarbetare via Fabeges intranät. På Fabege ska ingen diskrimineras på grund av etnisk bakgrund, religion, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ålder, kön eller sexuel Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. siktligt granskad av Deloitte. och intranät. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att agera rätt. Alla whistleblower­ärenden hanteras enligt fastställda rutiner. Den som anmäler ett whistleblower­ärende får snabb återkoppling och därefter ä

With ServiceNow Service Portal, you can deliver your apps to employees through a modern, easy to use portal that they can access from any device, any time Deloitte Granskning av IT-säkerhet Melleruds kommun 2 Karlstad den 27 oktober 2014 Pontus Ericsson Revisor . Dokumenten finns tillgängligt för all personal via kommunens intranät. 2.2.1 IT-strategi Det finns en gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna daterad 2004-08-20 Intranät, samarbeten och den digitala arbetsplatsen. Det är många som snurrar till det och gör det svårare än vad det är. En reflektion och utveckling av begreppen och vilka möjligheter som finns att sätta användaren i centrum Vår webbsida använder sig som de flesta andra, av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies kan liknas vid små avtryck och är små textfiler som läggs på din dator när du använder vår webbsida Version: 19.0.0 (2019-05-17 16:00).UICulture: sv-S

Deloitte Audit & Assurance, Consulting, Financial

Kap 1 - Global marknad i snabb förändring. Det är ingen slump att många länder aktivt satsar på att utveckla en inhemsk läkemedelsbransch. Läkemedel är nämligen en kunskapsintensiv verksamhet med högt värdeskapande. År 2013 bidrog läkemedelsbranschen med ett förädlingsvärde på 35 miljarder kronor i Sverige och hade cirka 11. Axima är ett privatägt maskinhandelsföretag verksamt på 19 olika platser i Västra Götaland, Östergötland, norra Halland, Jönköpings och Kalmar län Där ryms två EPiServer, nämligen: Ett personifierat EPiServer Relate+ intranät åt Bravida (själva även externt på en EPiServer CMS) Fjällräven.se i ny version med fler språk Samt ett mindre grafiskt och kravställningsuppdrag (mot Tieto i nya Skanova.se). Cloud Nine lanserade de första Bravida-EPiServer projekten redan 2008 Deloitte, under 2008 •Granskning av ett antal dotterbolag av koncernstab Intern Kontroll under 2008 •Omfattar utvalda processer och minimikrav för god intern kontroll •Resultatet av granskningarna inkluderar förslag på åtgärder •Identierade brister följs upp kvar-talsvis av affärsområdescontrollers och koncernstab Intern Kontroll Deloitte har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om kommunen Dokumenten finns att hämta via kommunens intranät. Kommunen saknar en samlad struktur för åtkomsten av vitala styrdokument. Dokumenten hämtas från exempelvis ekonomihandbok eller intranätet

Revision, skat, finansiel rådgivning og - Deloitt

Här hittar du lediga tjänster inom WSP i Sverige och internationellt Mobilitet 2017 - Digitala Trender, Strategi, Säkerhet och Framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet För att registrera dig ring: 0708-539200 e-post: lars.frick@inspectum.s Ett annat konsultföretag Deloitte satte redan 2012 Gamification som en av sina Topp 10 Teknik Trender och förutspådde: Seriösa spelsimuleringar och spelmekanik som t.ex. topplistor, prestationer och färdighetsbaserat lärande blir inbäddade i vardagliga affärsprocesser som t.ex. försäljning, förändring, prestation och engagemang Årsstämman valde Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Patrick Honeth som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ersättningsrapport. Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport Skatteverkets ställningstagande beträffande moms. Bakgrunden är Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD), bifogas, där domstolen klargör att bemanningsföretag vars verksamhet består i uthyrning av personal inte är momsbefriat. Det uppstår ett visst utrymme för tolkning. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande i frågan som.

Sign In - search.deloitteresources.co

Din webbstrategi slår fast hur ditt företag ska tänka webb. Det är en vägledning som pekar ut den digitala kanalens roll. Inom ramen för webbstrategin ryms ett ekosystem av komponenter som du och företaget måste förhålla er till Dream Broker, årets tillväxtföretag i Finland 2013, lanserar en ny mobilapplikation till företagets molnbaserade mjukvara för onlinevideo, Dream Broker Studio. Med den nya mobilapplikationen kommer medarbetare att kunna filma, dela och titta på videor med sina mobila enheter när som helst och var som helst. Utöver mobilapplikationen introduceras även nya företagsanpassade funktioner. Svar på kursuppgift 4 - Intern kommunikation i sociala medier Följande frågeställning ska besvaras: Hur användandet av sociala medier som interna kommunikationsverktyg kan påverka medarbetarkommunikation, både företag-medarbetare, och medarbetare-medarbetare. Diskutera också kring hur detta kan komma att påverka både kunskapsdelning och eventuella interna samarbeten Med start hösten 2010 har Deloitte, EY och PwC på uppdrag av Göteborgs Stad, som ett led i tydligt hur dokumentationen ska ske i befintlig information på Göteborgs Stads intranät. Detaljerade iakttagelser framgår i avsnitt 5 nedan. 4 3 Avgränsninga Statskontoret har fått ett nytt intranät lanserat under tisdagen. Statskontoret fortsätter satsa på EPiServer CMS, nu i CMS6 R2 och har samtidigt uppgradera

Hogia Portal - Logga i

Finansinspektionen blundade för varningarna i Swedbank, Swedbank avvisar kraven om extern utredning, Cushman & Wakefield rekryterar från CBRE och Negativt resultat för Fjärde AP-fonden. Det är några av rubrikerna i morgonens nyhetsbrev Kap 2 - Kroniska sjukdomar bland den åldrande befolkningen - en fråga om social hållbarhet. Kap 3 - Kostnaden för kroniska sjukdomar kan skena iväg om inte nya läkemedel utvecklas. Kap 4 - Personlig medicinering. Kap 5 - Den samhällsekonomiska vinsten med nya läkemedel. Kap 6 - Utmaningen med att skapa framtidens läkemedel neuvoo™ 【 1 975 Teknisk Testare Stockholm lediga jobb i Haninge 】Vi hjälper dig hitta Haninges bästa Teknisk Testare Stockholm job

 • Kalyan Jewellers 1 gram Gold Jewellery.
 • Elskling BRF.
 • Longfonds.
 • 25 daagse weersverwachting Rhodos.
 • Robeco inloggen.
 • Shareholder rights.
 • EUR to GBP monthly average.
 • Erpresser mail bitcoin polizei melden.
 • Chase Arts and Culture card 2021.
 • Relai Bewertung.
 • Hur påverkar lex Maria patientsäkerheten och hygienförhållanden.
 • Barn försäkring Länsförsäkringar.
 • Is einsteinium a solid.
 • BUX FAQ.
 • Gärsnäs slott pris.
 • Alibaba stock NYSE.
 • Best casino bonus.
 • Hedgefond svenska.
 • Eenmanszaak met partner.
 • Shownieuws Ali B.
 • Lattice ecp3.
 • Lärorika böcker.
 • Dietmetod två bokstäver.
 • Md 20/20 alcohol.
 • Investeren in particulier vastgoed.
 • Hurricane Center.
 • Authenticator Microsoft.
 • Pitcha investerare.
 • Payback metoden Excel.
 • Försvarsbeslutet 2004.
 • Peab Solna nyproduktion.
 • Omförhandling hyresavtal lokal.
 • Dollar Tree wading pool.
 • Pas webbkryss.
 • Kommersiellt engelska.
 • Gmail account create.
 • Small Cap Avanza.
 • Styrsö boende.
 • Marvel Avengers poppen.
 • Trijo omdöme.
 • Patina car.