Home

Vakkenpakket havo E&M

Jij hebt interesse in economie, commercie, bedrijven, handel, management, logistiek, vastgoed, makelaardij, communicatie, marketing, rechten, politicologie, veiligheid en toerisme. Het kan nuttig zijn als je ondernemend bent of houdt van organiseren. Bij E&M is wiskunde (A of B) met de vakken economie en geschiedenis op havo en vwo verplicht 52 Profiel deel E & M Verplichte vakken: Economie, Geschiedenis, Wiskunde A of B Keuzevak: 1 vak kiezen uit Frans, Duits, M&O en Aardrijkskunde Profiel voor economische opleidinge - Havo-profielen N&G en N&T (zonder gesch en eco) - Economie - Hoofdvak sector Economie - Havo-profielen C&M en E&M

Economie & Maatschappij is een van de 'profielen' (vakkenpakketten) in de tweede fase van het voortgezet onderwijs (havo en vwo) in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. De andere profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Voor de komst van de tweede fase in 1999 bestond het vakkenpakket van het vwo uit minstens 7 vakken, en bij de havo en vmbo uit 6 vakken, waarbij Nederlands en één vreemde taal, bijna altijd Engels, verplicht was. Op veel scholen was het mogelijk om eindexamen te doen in meer dan dit minimale aantal vakken, op enkele scholen was het verplicht om. Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw: Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; rekenen (telt niet mee voor eindexamen); maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming (CKV); lichamelijke opvoeding; Profielen bovenbouw havo. Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) Profielkeuzekaart HAVO Cohort 2019 Profielen HAVO Het vakkenpakket zal bestaan uit: -Een gemeenschappelijk deel: hiervoor geldt dat voor ieder profiel alle vakken hetzelfde zijn. -Verplichte profielvakken: vakken die horen bij de door de leerling gekozen richting. -Profielkeuzevakken: keuzevak behorende bij de gekozen richting

Welk vakkenpakket past het best bij jou De vakken in het profiel Economie en Maatschappij. In het onderstaande schema staan de vakken waaruit een leerling kan kiezen. De leerling moet in dit profiel één profielkeuzevak kiezen. De school hoeft niet al deze vakken aan te bieden, maar minimaal één Profiel Economie en Maatschappij. Economie en Maatschappij is net als Cultuur en Maatschappij een breed profiel. Waar over het algemeen bij C&M meer nadruk ligt op cultuur en talen is hier meer aandacht voor economische vakken geschiedenis / bezemexamen (tijdvak 1) geschiedenis / bezemexamen (tijdvak 2) handvaardigheid (tijdvak 1) handvaardigheid (tijdvak 2) kunst (tijdvak 1) kunst (tijdvak 2) maatschappijwetenschappen (tijdvak 1) maatschappijwetenschappen (tijdvak 2) muziek (tijdvak 1

Een havo leerling heeft minimaal 7 examenvakken: Nederlands en Engels zijn verplicht vier profielvakken die al dan niet verplicht zijn 1 keuze examenvak (dit mogen er ook twee zijn, maar er kan niet gegarandeerd worden dat het extra vak gevolgd kan worden Toelatingseisen Bouwkunde. Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Na je inschrijving bij Studielink doe je de Studiekeuzecheck, zodat je nog zekerder weet dat je de goede opleiding hebt gekozen.Je kunt de opleiding starten met Vakkenpakket voor het staatsexamen vo Hier vindt u een overzicht van de vakken voor de staatsexamens vmbo, havo en vwo. Vakkenpakket vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-g

Havo Vakken in Mavo 4: • Vakkenpakket Mavo-examen sluit aan bij pakket Havo • Zeven vakken (extra zevende vak verplicht) • Minimaal 5x7, 2x6 • Gemiddelde eindcijfer Mavo is 6,8 • Studiehoudin E&M - Economie en Maatschappij Met dit profiel richt je je op de economische kant van de maatschappij. Bij dit profiel horen de verplichte vakken wiskunde, geschiedenis en economie. Het pakket is vrij breed en het pakket sluit daarom ook aan op veel studies. Het profiel E&M bereidt jou voor op de volgende beroepsrichtingen: Economi Ik zit in de 3e HAVO en ik moet een vakkenpakket kiezen. Ik wil heel graag C&M kiezen zonder wiskunde of economie want ik ben daar heel erg slecht in. Ik vroeg me af of je ook rechten kan studeren op het HBO als je dit pakket kiest. In de bovenbouw is wiskunde verplicht bij E&M,. De gemeenschappelijke vakken van de HAVO zijn: Nederlands; Engels; Maatschappijleer; Lichamelijke opvoeding; Culturele Kunstzinnige Vorming; De gemeenschappelijke vakken van het VWO zijn: Nederlands; Engels; Tweede Vreemde Taal; Maatschappijleer; Lichamelijke opvoeding; Culturele Kunstzinnige Vorming (of Klassieke Culturele Vorming voor Gymnasium) Het profielwerkstu

2013_1106 Profielvoorlichting Montessori-VWO3 6 november 2013

De volgende vakken zitten op de havo in het gemeenschappelijk deel: Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; Maatschappijleer; Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) Lichamelijke opvoeding; Rekenen (voor leerlingen die geen wiskunde hebben) De volgende vakken zitten op het vwo in het gemeenschappelijke deel: Nederlandse taal en literatuu Vakkenpakket 4 mavo (doorstroommogelijkheden naar havo) Op de havo zijn er de volgende profielen: NT Natuur en techniek NG Natuur en gezondheid EM Economie en maatschappij CM Cultuur en maatschappij Meer informatie over de verschillende profielen kun je krijgen bij de decaan (naar HAVO E&M) TECHNIEK LANDBOUW (naar HAVO N&G/N&T) Verplicht Godsdienst / Levensbeschouwing Mentoraat Godsdienst / Levensbeschouwing Wij adviseren -als je het kunt- om het vak wiskunde in jouw vakkenpakket te houden. Er is op de havo een profiel zonder wiskunde,. Het vakkenpakket van leerlingen op het havo bestaat de eerste drie leerjaren uit een algemeen lesaanbod. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze voor een profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek

In de derde klas van de havo kies je een vakkenpakket (een profiel): dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. Het kiezen van een vakkenpakket en in een later stadium een vervolgopleiding is niet altijd makkelijk Toelatingseisen Pabo. Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt. Na je inschrijving bij Studielink doe je de Studiekeuzecheck, zodat je nog zekerder weet dat je de goede opleiding hebt gekozen.. Landelijke toelatingstoet Kijk op onze vakkenpagina's voor informatie over de genoemde vakken. [1] Bron: Tweede Fase Adviespunt, 17 februari 2006. [2] De school beslist of het vak Wiskunde A en/of B in het profiel Cultuur en Maatschappij wordt aangeboden Studieprogramma Bedrijfseconomie. Praktijkgericht leren staat bij Tio centraal: leren door doen dus! Zo'n 60% van de hbo-opleiding Financial Business Management staat in het teken van de praktijk.Het studieprogramma is opgezet in overleg met brancheverenigingen, netwerkorganisaties en experts uit de praktijk Het havo van het Meander College leidt op voor een hbo-opleiding. Met je diploma kun je als vervolgstudie ook kiezen voor een mbo-opleiding, die je dan vaak in drie jaar kunt doen, in plaats van vier. Ook kun je doorstromen naar klas 5 van het atheneum, mits je cijfers en inzet voldoende zijn

Qompas ProfielKeuze - Profielen en vakke

 1. Havo-leerlingen moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma of hbo-diploma. Vakkenpakket kiezen Als je met een havo-diploma naar de pabo wilt dan moet je toelatingstoetsen afleggen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek, als die.
 2. Importeer vakkenpakket Importeren van vakkenpakketten wordt gedaan in die leerjaren waar de leerling eerder, voor een leerjaar daarvoor, al gekozen heeft: Dus bij HAVO 5 (al gekozen voor HAVO 4) en VWO 5 en 6 ( al gekozen voor VWO 4)
 3. De vraag komt namens mijn zoon, ik ben erg benieuwd. Hij wil de pabo programma op maat en afstand doen en staat nu voor de keuze. Hij doet de Mavo en wil na de mavo naar de havo gaan doen en zit nu aan het einde van klas 2. Welk vakkenpakket heeft hij nodig? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 - PDF Gratis ..

Schouwburgweg 26, Office Complex APC, Willemstad, Curaçao | T: +5999 434-3700 | E: info@ete.c HAVO Landsexamen vakkenpakket Landsbesluit scholen vwo, havo, vsbo, artikel 20 . De getallen achter het vak zijn de studielasturen (SLU). Dit is een maat voor de zwaarte van het vak, gerekend in onder andere klokuren, praktische opdrachten, steunlessen en huiswerk over jaar 4 en 5. Voor havo is dit minimaal 3200 SLU. Zolang je een HAVO-diploma of VWO-diploma hebt met een vakkenpakket wat in lijn ligt met de vervolgopleiding op het vergelijkbare niveau, voldoe je in de meeste gevallen aan de toelatingseisen. Als er aanvullende eisen worden gesteld, doe je er goed aan je hierin te verdiepen om niet voor verrassingen te komen staan

De havo is de vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en duurt in totaal 5 jaar. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket. Er zijn vier verschillende profielen. Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je na de havo wilt gaan doen Vakkenpakket bepaalt klassen avond VWO 24 Sep 2014, 06:00. Personen die de dagopleidingen van het Havo niet kunnen volgen, kunnen al jaren in de avonduren naar school. Ze worden onderwezen in het gebouw van de Poolschool aan de Marowijnestraat Iedere leerling begint met dezelfde vakken in het eerste jaar.Je kunt daarnaast kiezen voor extra sport- of cultuururen of voor tweetalig onderwijs.In de derde klas bepaal je welk profiel je in klas 4, 5 (en 6) gaat volgen: Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij Havo Vwo MBO 4 Natuur en Gezondheid (NG) 1826. Natuur en Techniek (NT) 1826. Economie en Maatschappij (EM) 1758. Cultuur en Maatschappij (CM. Bewust!Havo. Op het Christelijk Lyceum starten we in schooljaar 2018-2019 in het kader van Bewust!Havo met een havo-brugklas. Bewust!Havo staat voor betekenisvol, eigentijds, positief en op groei gericht onderwijs

Profiel economie en maatschappij - Wikipedi

 1. Een extra vak volgen in de bovenbouw op mavo, havo en vwo Je overweegt een extra vak op te nemen in je vakkenpakket. Omdat je vervolgopleiding er om vraagt, omdat je een extra uitdaging zoekt of omdat het vak je interesse heeft
 2. Havo- of vwo-diploma zonder het juiste vakkenpakket. Heb je een havo- of vwo-diploma op zak zonder het juiste vakkenpakket? Je mag het aanvullen met maximaal twee deelcertificaten. Het is hierbij belangrijk dat het niveau van de betreffende deelcertificaten gelijkstaan aan het niveau van jouw diploma
 3. ☐ E&M ☐ N&G ☐ N&T. x Vakkenpakket en doorstroom havo. Samenvatting. 4. Presentaties. Presentaties leerlingen. 3tha (Don) groep 1: 321 met Jenneke Don. groep 2: 319 met Ibtissam Bada . 3hb (Hageman) groep 3: 205 met Monique Hageman. groep 4: 207 met Wouter Schonk . 3hc (Janssen
 4. HAVO 1 DAILY NEWS. Head off the beaten path to these hidden gems for tulip-spotting, flower and fruit picking, festivals, auctions and more. Head off the beaten path to these hidden gems for tulip-spotting, flower and fruit picking, festivals, auctions and more..
 5. Op het Fons kun je allerlei verschillende vakken volgen, van Biologie tot Bedrijfseconomie en van Frans tot Filosofie. In de onderbouw volg je een klassikaal programma, en vanaf de 4e heb je een persoonlijk vakkenpakket. Wat kies jij
 6. Voor havo geldt dat als je cultuur en maatschappij gekozen hebt, je wel wiskunde A of wiskunde B nodig hebt om toegelaten te worden op de opleiding. Bedrijfseconomie Voor Bedrijfseconomie word je met een vwo diploma toegelaten ongeacht het vakkenpakket dat je gekozen hebt
 7. Havo-diploma halen? Bonhoeffer College biedt een havo-opleiding op maat met speciale onderwijsprogramma's, zoals Technasium, Business School, Honours-traject en Talentmaximalisatie

Vakkenpakket havo - YouTub

 1. De havo is de vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en duurt in totaal 5 jaar. Bovendien kun je met een havodiploma doorstromen naar het atheneum. De eerste jaren van de havo kun je op drie verschillende locaties (Buitenbaan, Fedde Schurer en Grou) volgen
 2. Direct naar pagina inhoud. Mijn eindexamen vwo Kies je vakkenpakket Home; Volledig rooster; vmbo BB - papier; vmbo BB - digitaa
 3. Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf jaar. We leren je er alles wat je moet weten om daarna naar het hoger beroepsonderwijs In de derde klas kies je een vakkenpakket: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen
 4. Als je kiest voor het havo (vavo) profiel Economie & Maatschappij, dan volg je de vakken Economie, Wiskunde A of B en Geschiedenis. Je kiest daarnaast een van de volgende vakken: Aardrijkskunde, Management & Organisatie, Duits, Frans of Maatschappijwetenschappen
 5. Je wordt tot de studie Commerciële Economie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Bekijk overige toelatingseisen
 6. g

Vertalingen in context van vakkenpakket in Nederlands-Engels van Reverso Context: Derhalve nemen ze het niet op in hun vakkenpakket Vertalingen vakkenpakket NL>EN . het vakkenpakket zelfst.naamw. Uitspraak: [ˈvɑkə(n)pɑkɛt] Verbuigingen: -ten (meerv.) totaal aan schoolvakken waarin een leerling eindexamen doet - curriculum. wiskunde en economie in je vakkenpakket hebben - have math and economy as part of one's curriculu

De school bepaalt, welke eisen gesteld dienen te worden aan het vakkenpakket bij doorstroming van vmbo TL naar havo-4. Van overheidswege is niet voorgeschreven dat de leerling in de theoretische leerweg examen heeft afgelegd in vakken die voor de leerling verplicht zijn in havo4/5 In de leerjaren 4 en 5 bestaat het vakkenpakket van alle havo-leerlingen uit 3 delen: Het gemeenschappelijk deel. Hierin volgt elke leerling dezelfde, vormende vakken. Het profieldeel: een samenhangend geheel van vakken die je voorbereiden op een bepaalde studie of vervolgopleiding

Zaanlands Lyceum school voor havo, atheneum en gymnasium. Onderdeel van OVO Zaanstad. talent. in beeld. Voor ons 150 jarig bestaan zijn een lipdub en brugklasfilm gemaakt! impressie. excellent. contact. Zaanlands Lyceum. Vincent van Goghweg 42. 1506 JD Zaandam. 075 617 00 55 De havo is een vijfjarige opleiding die je voorbereidt op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het is ook mogelijk om met je havodiploma door te stromen naar 5 atheneum.Met een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo kun je een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen

Markland College Oudenbosch, Oudenbosch. 2,196 likes · 156 talking about this · 51 were here. De regionale scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen. Speerpunten:.. Christelijk Havo, Paramaribo, Suriname. 837 likes. Official Christelijk Havo page Havo 4 (2-jarig) Het havo 4 traject duurt twee jaar. Je kunt deze opleiding volgen als je: naar het eindexamenjaar havo wil of; een beroepsopleiding wilt volgen maar je weet nog niet welke

Vakkenpakket - Wikipedi

Ik zit nu in havo 3 wat betekend dat ik vakkenpakket moet kiezen voor bovenbouw. Zelf kies ik voor C&M maar ik twijfel heel erg tussen Duits/Frans, dus welke is makkelijker/beter om te kiezen? Als je je kinderen slechts 4 (langere) dagen per week naar school zou moeten sturen, wat zou je gezin dan op de 5e dag doen Daarom havo! Havo: Nederlandstalig of liever tweetalig? Als je voor de havo kiest op Werenfridus, kun je ervoor kiezen om alle vakken in het Nederlands te krijgen, maar je kunt ook kiezen voor tweetalig onderwijs.Dan krijg je zes vakken in het Engels aangeboden en leer je heel snel en heel goed Engels Het vakkenpakket is opgedeeld in vijf onderdelen: internationaal toerisme, eventmanagement, e-commerce & management, interculturele communicatie en stage & afstuderen. Gezien het belang van internationale ervaring volg je minimaal één onderdeel van je studie in het buitenland

Hoe zit de havo in elkaar? Rijksoverheid

Mavoleerlingen en decanen boos over strengere havo-toelating: Ook niet nu over de beperking van het vakkenpakket voor de havo én het vwo. Dit laatste heeft namelijk ook gevolgen voor leerlingen van Colegio San Nicolas die alleen tot vwo-3 gaat en dus moeten doorstromen naar Colegio Arubano om hun vwo-diploma te kunnen halen - Havo diploma nieuwe stijl met het profiel C&M, E&M, N&G of N&T; - Vwo diploma nieuwe stijl met het profiel C&M, E&M, N&G of N&T; Na 4 jaar kun je de bachelor halen en daarna heb je nog de mogelijkheid om een tweejarige masteropleiding te volgen Regeling doorstroom van vmbo-4 naar havo-4 2020 - Een vakkenpakket dat voldoende aansluit op het te kiezen havo-profiel. E&M wiskunde en economie geschiedenis C&M Frans of Duits geschiedenis en beeldende vorming tekenen voor leerlingen die op de havo kiezen voor kuns

Welk vakkenpakket past het best bij jou? - Alle-Tests

De vakken in het profiel Economie en Maatschappij - SL

De havo-opleiding duurt na de brugklas nog vier jaar. Om de overstap van havo naar vwo mogelijk te maken, moet de leerling een verstandige keuze wat betreft het vakkenpakket gemaakt hebben en bovendien goed presteren op het havo. Atheneum. Ook het atheneum duurt na de brugklas vijf jaar Havo- of havo-/vwo-klas Aan het einde van leerjaar 3 kies je een profiel. Een profiel is een samenhangend vakkenpakket. Er zijn vier verschillende (E&M) natuur en gezondheid (N&G) natuur en techniek (N&T) Welk profiel je kiest, is afhankelijk van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. De mentor en de decaan begeleiden jou bij het maken. In de 2e klas kies je een vakkenpakket dat je in leerjaar 3 en 4 gaat volgen. Dit vakkenpakket is alvast een voorbereiding op je vervolgopleiding. Met zowel een mavo-diploma als een diploma mavo-beroepsgericht kun je naar het mbo of naar havo-4. Brede brugklas. In Didam kom je eerst in de brede brugklas vakkenpakket vwo bovenbouw Decaan: Marnix de Groote . Kiezen en 20.10 - 21.20 uur Diverse lokalen . 205 Informatica 3 rondes Jan Haker Jan Haker havo vwo havo/vwo 201 Beta-vakken 3 rondes Erik Koning havo havo havo 202 Beta-vakken 3 rondes Bart Verplicht C+M Verplicht E+M Verplicht N+G Verplicht N+T Geschiedenis.

Atheneum, havo en mavo zijn de algemeen vormende opleidingen van onze school. Onder zo'n profiel verstaan we in de mavo dat je een samenhangend vakkenpakket hebt. In 4 mavo stel je binnen je profiel je uiteindelijke vakkenpakket samen. Dat zijn altijd 6, maar ook vaak 7 vakken Mavo In de onderbouw (de eerste twee leerjaren) kent het Amstelveen College uitsluitend mavo-havo brugklassen, voor leerlingen met een mavo-advies of mavo/ havo-a dvies. In deze klassen wordt op twee niveaus (mavo en havo-niveau) les gegeven. De opleiding mavo staat voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs en duurt 4 jaar. Het is de hoogste opleiding van het vmbo en kent geen praktijkvakken

Qompas ProfielKeuze - Profie

havo-diploma kun je ook overstappen naar de vijfde klas van het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Alle havo-/atheneumleerlingen krijgen in het eerste leerjaar dezelfde vakken, waarbij ze zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden opdoen Bovenbouw mavo, havo, vwo-6. Op de Liendersteweg wordt lesgegeven aan 3 en 4 VMBO-TL en 4 en 5 havo. Voor leerlingen die na de havo ook het VWO aan kunnen, werken we nu aan een arrangement voor 5 en 6 VWO in samenwerking met reguliere VO scholen

Wie naar het Varendonck College komt en voor vwo-havo kiest zit drie jaar lang in deze gemengde klas. Het Varendonck College doet dit bewust. Veel scholen splitsen vwo en havo leerlingen na de brugklas. Daarnaast moet voor een profiel en vakkenpakket worden gekozen Als havo-leerling ben je zowel met de theorie als de praktijk bezig. Dat betekent dat je de kennis die je opdoet in de lessen ook kunt toepassen in levensechte situaties. Zo hebben we in de derde klas een talendag, waarbij je je in levensechte situaties moet zien te redden in een moderne vreemde taal als Engels, Duits of Frans Havo Op havo (hoger algemeen vormend onderwijs) wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en je vermogen om je kennis toe te passen in een nieuwe situatie. Deze vaardigheden komen van pas wanneer je na vijf jaar je diploma hebt behaald en bijvoorbeeld wilt doorstromen naar het vwo of verder gaat studeren op het hbo (hoger beroepsonderwijs)

Kies je vakkenpakket - havo - Mijn eindexame

Overstap havo-5 naar vwo-5 (intern) Het is mogelijk door te stromen van havo-5 naar vwo-5. Als je na het behalen van je havodiploma de overstap naar het vwo wilt maken, is het belangrijk hiermee bij je vakkenkeuze voor je havo-profiel al rekening te houden Mavo Brugklas mavo-havo en 2 mavo. Heb je een mavo-advies, dan begin je bij ons in de brugklas mavo-havo. Kun je wat meer aan, dan zoeken we naar een goede uitdaging waarmee je aansluiting vindt met de havo: hetzij na de brugklas, hetzij na het behalen van je mavo-diploma

Profielen HAVO - HL

Het is niet mogelijk met een overgangsbewijs 3/4 HAVO te solliciteren. Met e en overgangsbewijs van 5 naar 6 VWO (staat gelijk aan een HAVO diploma) of een overgangsbewijs van 4 naar 5 HAVO (staat gelijk aan een VMBO-TL of oude MAVO D diploma) mag je wel solliciteren m.u.v de functies bij de Landmacht Havo Trevianum is een succesvolle school waar leerlingen met veel plezier en inzet de uitdaging aangaan om het beste uit zich zelf te halen. Een hecht team van medewerkers staat de leerlingen ter beschikking om goede resultaten te behalen Leerjaar 3 van havo en vwo is gericht op de bovenbouw. Er is veel aandacht voor het kiezen van het profiel en het vakkenpakket in de vierde klas. Onze 3 havo leerlingen van beide locaties gaan in het derde jaar verschillende activiteiten met elkaar ondernemen zodat leerlingen van RSG Levant al veel van hun toekomstige klasgenoten leren kennen

PPT - Voorlichting HAVO 4 2012 - 2013 PowerPointEvan - Heinkenszand,Zeeland : Ik ben bezig met mijnPedal edema physical examination - wikidocOut Of Time : RNaruto Shippuuden - Uchiha Sasuke - GPhysics - E&M: The Electromotive Force (EMF) (3 of 6) What
 • Elgiganten dammsugare bäst i test.
 • ASIC Pay now.
 • Power Ledger VB.
 • Interia pogoda Cieszyn.
 • Webcam Lugano San Salvatore.
 • Lrc binance.
 • Avanza Akademin teckningsrätter.
 • Bänkbelysning LED Jula.
 • Nano crypto games.
 • Subsidies voor groene projecten.
 • Betala till bitcoin plånbok.
 • Ledkapsel.
 • Wireframe vad är det.
 • Nordic Nest rabattkod 10.
 • Påläggskalkyl exempel.
 • Skriv ut kontoöversikt Swedbank.
 • Spabad brom eller klor.
 • Bitcoin Pond mining App APK.
 • Svenska Hem Öppettider.
 • BREW Coin.
 • Frendo Kisa.
 • Blockchain developer salary in india? quora.
 • BankID 10035.
 • Fittjabasar Instagram.
 • Ledger Nano S update.
 • Operation Casino avsnitt.
 • Best mid cap tech funds.
 • How to make money staking.
 • Fidelity vs Vanguard vs Schwab vs TD Ameritrade.
 • JP Morgan Bitcoin prediction.
 • Svart bakgrund akvarium.
 • Kim Posnett husband.
 • Google Finance svenska fonder.
 • LeoVegas down.
 • Binck fondsen overzicht.
 • Google jobs.
 • IFiske Jämtland.
 • SafeMoon trust wallet.
 • Idrott barn corona.
 • Best casino online.
 • LINK FTX.